မ်က္စိမွိတ္ၿပီးခ်စ္လိုက္ပါ - ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္, တင္ဇာေမာ္