သၾကၤန္မွာရင္ေတြခုန္တာေပါ့ II - ေအသင္ခ်ိဳေဆြ, Bobby Soxer