တကယ္မခ်စ္ဘဲနဲ႕ - မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္, ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္