ခ်စ္တဲ့စိတ္ဆိုတာ - ပိုပိုေဟသာ

Download

ခ်စ္တဲ့စိတ္ဆိုတာ

V1;
အိပ္ယာထဲလဲေနလဲ...မအိပ္ႏိုင္ပဲ..မင္းကို
အေျပးျမင္ေနတဲ႔စိတ္ရယ္
မီးဖြင့္ျပီး ၀တၳဳထဲျပန္ဖတ္ေတာ့လဲ...မင္းက ၀င္လာတဲ႔ဇာတ္လမ္းထဲ

မင္းကိုသတိေတြရျခင္းက မ်ားစြာ
မင္းဟာတို႔ရဲ႕အေတြးကမၻာ
ေက်ာင္းစာလည္း မက်က္ျဖစ္ဘူးကြယ္ ခုရက္ထဲ တုိ႕ေလ စာေတြေနာက္က်တယ္
ေက်ာင္းမွာလည္းေနာက္လွည့္ျပီးေတာ့ၾကည့္ခ်င္ခဲ႔
တို႔ေလ ဘယ္လိုလုပ္မလဲကြယ္
မင္းကိုသတိေတြရျခင္းကမ်ားစြာ..တို႔ရင္ထဲကပုစၦာပါ.....

Cho;
[ခ်စ္တဲ႔စိတ္ဆိုတာ ဖြင့္ဟ မရသူပါ....
ဘာေၾကာင့္မို႕သတိေတြရ.....
ခ်စ္တဲ႕စိတ္ဆိုတာ တိတ္တိတ္ေလးရင္မွာ....ခံစားရမွာလား ကဲကြယ္ေျပာစမ္းပါ...]

V2;
မိုးေရထဲ ေလွ်ာက္လာခဲ႔တယ္တို႔တစ္ေယာက္တည္း လမ္းဟာတစ္ကယ္ကို မႈံ၀ါး၀ါးရယ္...
တို႕ရင္ထဲ မိုးေရမ်ားစိုရႊဲေနခဲ႔ အခ်စ္ဟာ ရင္မွာရခဲ႔တယ္
မင္းကိုသတိေတြရျခင္းကမ်ားစြာ..လြတ္ေျမာက္လမ္းလည္းမရွိပါလား........

Cho;
[ခ်စ္တဲ႔စိတ္ဆိုတာ ဖြင့္ဟ မရသူပါ....
ဘာေၾကာင့္မို႕သတိေတြရ.....
ခ်စ္တဲ႕စိတ္ဆိုတာ တိတ္တိတ္ေလးရင္မွာ....ခံစားရမွာလား ကဲကြယ္ေျပာစမ္းပါ...]

မင္းကိုသတိေတြရျခင္းကမ်ားစြာ..လြတ္ေျမာက္လမ္းလည္းမရွိပါလား........

Cho;
[ခ်စ္တဲ႔စိတ္ဆိုတာ ဖြင့္ဟ မရသူပါ....
ဘာေၾကာင့္မို႕သတိေတြရ.....
ခ်စ္တဲ႕စိတ္ဆိုတာ တိတ္တိတ္ေလးရင္မွာ....ခံစားရမွာလား ကဲကြယ္ေျပာစမ္းပါ...]×၂


More