ဂယ္ဘဲ... ဂယ္ဘဲ - နီနီခင္ေဇာ္

Download

ဂယ္ဘဲ... ဂယ္ဘဲ

V1;
မိတ္ကပ္ေတြလိမ္းတာနင္ၾကိဳက္လား အမူအယာႏြဲ႕ေႏွာင္းေတာ့မယ္
body spa ကိုအျမဲလိုသြားတာ မူမမွန္ေတာ့မွန္းသိတယ္
မိန္းကေလးမ်ားအရံႈးေပးလိုက္ရေလာက္ေအာင္
အေနအထိုင္သိမ္ေမြ႕လြန္းတယ္
သူေလႏြ႕ဲတယ္...သူေလခၽြဲတယ္....သူေလကဲတယ္.........ဂယ္ပဲ ဂယ္ပဲ.....

V2;
စိတ္ကူးယဥ္အေတြးေတြထဲမွာ ရင္ခုန္ခ်င္စရာေယာက်ာ္းပဲကြယ္
မာန္ေတြမထိန္းႏိုင္ စိတ္ေတြယိမ္းယိုင္ နင္ဟာဘယ္သူမ်ားလဲကြယ္
အာရံုေတြကေနာက္လာတယ္ ငါဖီလင္ေတြ fallin...down...down...down..down...down.........

Cho;
[ေဟး..............Gel ေတြကို မွန္တို႕ကို ျပင္ဆင္သူထည့္ ျပီး သူ ေရွာ့ ပလိုက္ handsome ေပါ့.....A...
လိမ္ဖယ္ဖယ္ ရွာမေတြ႕ဖို႔ ေၾကြေစေယာက်ာ္းေတြ ၾကြၾကြရြရြ လွမ္းခဲ႔ေတာ့....A.......
မင္းကနတ္သားလား ေဟ့ ...ခ်စ္ဖို႔တကယ္ေကာင္းလား....မိုးထက္ဆင္းသက္သတဲ႔ သိၾကားမင္းက
တြန္းကာခ် ကိုးရိုးကားယား ပဲ႔ေၾကြက်.........A....]

V1;
မိတ္ကပ္ေတြလိမ္းတာနင္ၾကိဳက္လား အမူအယာႏြဲ႕ေႏွာင္းေတာ့မယ္
body spa ကိုအျမဲလိုသြားတာ မူမမွန္ေတာ့မွန္းသိတယ္
မိန္းကေလးမ်ားအရံႈးေပးလိုက္ရေလာက္ေအာင္
အေနအထိုင္သိမ္ေမြ႕လြန္းတယ္
သူေလႏြဲတယ္...သူေလခၽြဲတယ္....သူေလကဲတယ္.........ဂယ္ပဲ ဂယ္ပဲ.....

V2;
စိတ္ကူးယဥ္အေတြးေတြထဲမွာ ရင္ခုန္ခ်င္စရာေယာက်ာ္းပဲကြယ္
မာန္ေတြမထိန္းႏိုင္ စိတ္ေတြယိမ္းယိုင္ နင္ဟာဘယ္သူမ်ားလဲကြယ္
အာရံုေတြကေနာက္လာတယ္ ငါဖီလင္ေတြ fallin...down...down...down..down...down.........

Cho;
[ေဟး..............Gel ေတြကို မွန္တို႕ကို ျပင္ဆင္သူထည့္ ျပီး သူ ေရွာ့ပလိုက္ handsome ေပါ့.....A...
လိမ္ဖယ္ဖယ္ ရွာမေတြ႕ဖို႔ ေၾကြေစေယာက်ာ္းေတြ ၾကြၾကြရြရြ လွမ္းခဲ႔ေတာ့....A.......
မင္းကနတ္သားလား ေဟ့ ...ခ်စ္ဖို႔တကယ္ေကာင္းလား....မိုးထက္ဆင္းသက္သတဲ႔ သိၾကားမင္းက
တြန္းကာခ် ကိုးရိုးကားယား ပဲ႔ေၾကြက်.........A....]

ၾကံဳသလို၀င္ရွင္းတတ္တာ ေနရာတစ္ကာမွာမင္းကပါ ဒါကေယာက်ာ္းလားေျပာပါ
ၾကံဳလာရင္ေရွ႕ကသာ တည္ၾကည့္စြာ ေျပာလိုက္ပါ ငါရင္ခုန္သံေတြၾကားလား.......Hey..........

Cho;
[ေဟး..............Gel ေတြကို မွန္တို႕ကို ျပင္ဆင္သူထည့္ ျပီး သူ ေရွာ့ပလိုက္ handsome ေပါ့.....A...
လိမ္ဖယ္ဖယ္ ရွာမေတြ႕ဖို႔ ေၾကြေစေယာက်ာ္းေတြ ၾကြၾကြရြရြ လွမ္းခဲ႔ေတာ့....A.......
မင္းကနတ္သားလား ေဟ့ ...ခ်စ္ဖို႔တကယ္ေကာင္းလား....မိုးထက္ဆင္းသက္သတဲ႔ သိၾကားမင္းက
တြန္းကာခ် ကိုးရိုးကားယား ပဲ႔ေၾကြက်.........A....]More