ျပန္လွည့္မၾကည့္ဘူး - အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္

Download

ျပန္လွည့္မၾကည့္ဘူး

V1;
ျဖဴစင္တဲ႔အခ်စ္မ်ား မင္းလွည့္စား...ပံုျပင္လိုသူ႕စကားသံေလးေတြ
ခ်ိဳျမိန္တဲ႔အဆိပ္တစ္ခုမွန္းမသိခဲ႔ဘူး
ဟန္ေဆာင္ကာအခ်စ္မ်ားအသံုးခ်သြား...လိုေနခ်ိန္ျပဳစားတဲ႔သူႈႈႈ႕အျပံဳး...
မာယာေတြၾကား စေတးခဲ႕ငါ့ဘ၀ေလး....
အၾကင္နာ စစ္တဲ႕အခ်စ္ေတြေပးထားရဲ႕သား... အျခားေသာအိပ္မက္အသစ္ကို မင္းေရြးခ်ယ္သြား
အို မျပတ္သားတဲ႔မင္းရဲ႕စကားလံုးေတြၾကား...နာက်ည္းေနမိျပီ....

Cho;
[ဟိုအရင္ကေပးဆပ္ခဲ႔ကအခ်ိန္က ျပန္လည္ေတြးတိုင္း
အမွားတစ္ခုကိုပဲ ရယူခဲ႔တာအရႈံး.......ငိုေနလည္းငါ့အတြက္ထူးမွာလား
အခ်ိန္ေတြတိုင္းကုစားသြားမွာပါ ျပင္ဆင္ခဲ႔ ငါ့ရဲ႕ေရွ႕ကကိုလွည့္ျပန္ မသြားပါနဲ႕...
မလိုေတာ့ဘူး သစၥာမရွိသူအတြက္ ငါ့အခ်စ္ေတြမေပးဆပ္ႏိုင္ေတာ့ ငါမလြမ္းပါနင္ယံုလိုက္...
အဆံုးသတ္ျပီ တို႕ႏွစ္ဦးၾကား...]

V1;
ျဖဴစင္တဲ႔အခ်စ္မ်ား မင္းလွည့္စား...ပံုျပင္လိုသူ႕စကားသံေလးေတြ
ခ်ိဳျမိန္တဲ႔အဆိပ္တစ္ခုမွန္းမသိခဲ႔ဘူး
ဟန္ေဆာင္ကာအခ်စ္မ်ားအသံုးခ်သြား...လိုေနခ်ိန္ျပဳစားတဲ႔သူႈႈႈ႕အျပံဳး...
မာယာေတြၾကား စေတးခဲ႕ငါ့ဘ၀ေလး....
အၾကင္နာ စစ္တဲ႕အခ်စ္ေတြေပးထားရဲ႕သား... အျခားေသာအိပ္မက္အသစ္ကို မင္းေရြးခ်ယ္သြား
အို မျပတ္သားတဲ႔မင္းရဲ႕စကားလံုးေတြၾကား...နာက်ည္းေနမိျပီ....

Cho;
[ဟိုအရင္ကေပးဆပ္ခဲ႔ကအခ်ိန္က ျပန္လည္ေတြးတိုင္း
အမွားတစ္ခုကိုပဲ ရယူခဲ႔တာအရႈံး.......ငိုေနလည္းငါ့အတြက္ထူးမွာလား
အခ်ိန္ေတြတိုင္းကုစားသြားမွာပါ ျပင္ဆင္ခဲ႔ ငါ့ရဲ႕ေရွ႕ကကိုလွည့္ျပန္ မသြားပါနဲ႕...
မလိုေတာ့ဘူး သစၥာမရွိသူအတြက္ ငါ့အခ်စ္ေတြမေပးဆပ္ႏိုင္ေတာ့ ငါမလြမ္းပါနင္ယံုလိုက္...
အဆံုးသတ္ျပီ တို႕ႏွစ္ဦးၾကား...]

အမွားအတြက္ဆံုးရႈံးသြားမဲ႔ေန႕တို႔မရွိခဲ႕ဘူး...ေန႕သစ္တို႔ စီးၾကိဳအလင္းသစ္မ်ား..
ပုန္းကြယ္ေနခ်င္တာ မင္းအခ်စ္နဲ႕အေ၀းဆံုး.....ေရွာင္ခြါျပီးတစ္သက္သာအတြက္
မဆိုင္သူလို ညာျပီးၾကည့္ေတြ တစ္ဖက္ဆီ

Cho;
[ဟိုအရင္ကေပးဆပ္ခဲ႔ကအခ်ိန္က ျပန္လည္ေတြးတိုင္း
အမွားတစ္ခုကိုပဲ ရယူခဲ႔တာအရႈံး.......ငိုေနလည္းငါ့အတြက္ထူးမွာလား
အခ်ိန္ေတြတိုင္းကုစားသြားမွာပါ ျပင္ဆင္ခဲ႔ ငါ့ရဲ႕ေရွ႕ကကိုလွည့္ျပန္ မသြားပါနဲ႕...
မလိုေတာ့ဘူး သစၥာမရွိသူအတြက္ ငါ့အခ်စ္ေတြမေပးဆပ္ႏိုင္ေတာ့ ငါမလြမ္းပါနင္ယံုလိုက္...
အဆံုးသတ္ျပီ တို႕ႏွစ္ဦးၾကား...]

More