သူရဲ႕အခ်စ္ - မိစႏၵီ

Download

သူရဲ႕အခ်စ္

V1;
ငါမလိုခ်င္လဲ ဒါအမွန္ပဲ....
ငါလုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္ ငါအျမဲတမ္းခြင့္လႊတ္နားလည္ခဲ႔
တစ္ခါတစ္ေလလည္း ငါတြယ္ရာမဲ႔ လြင့္ေမွ်ာခဲ႔အခ်ိန္တိုင္းအျမဲငါ့ရဲ႕နေဘးနား
သူရွိခဲ႕တယ္

(အတိတ္က)၂ တို႕ရဲ႕အခ်စ္ေတြ ေ၀းမွာေ၀းမွာေၾကာက္တယ္လို႔ သူေျပာခဲ႔တဲ႕စကားငါရဲ႕နားထဲအထပ္ထပ္ၾကား
တို႕ေ၀းမွာေ၀းမွာေၾကာက္လုိ႔ ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြေပးပါဦးလို႕သူဆုေတာင္းေနတိုင္း မ်က္၀န္းကအေရာင္ေဖ်ာ့လို႕

Cho;
[သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ ေရး....ငါဆိုးခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္
သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ ေရး....ငါအရြဲ႕တိုက္တဲ႔လုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္
ျဖဴစင္တဲ႔အခ်စ္တို႕နဲ႔လံုျခံဳတဲ႔ေႏြးေထြးမႈနဲ႕ငါ့ကိုအျမဲသူေပး
တုႏိႈင္းမရတဲ႔အခ်စ္ေတြနဲ႕...ခ်ိဳသာတဲ႔စကားလံုးမ်ားနဲ႕ ငါ့အမွားေတြေျပာျပခဲ႔တဲ႔ သူ႕ရဲ႕အခ်စ္ေတြအတြက္
အခုေတာ့ေနာင္တေတြနဲ႕.......]

(အိုး.......အို...........)သူအျမဲတမ္းခြင့္လႊတ္နားလည္ခဲ႔
(အိုး.......အို...........)သူအျမဲတမ္းခြင့္လႊတ္နားလည္ခဲ႔

V2;
မေသခ်ာတဲ႔ဒီလိုဘ၀ထဲ သူ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ အရာရာေဖးမကူညီေပးခဲ႕တယ္...
ဘာလိုအပ္လဲ ဘာလိုခ်င္လဲ အျမဲဆႏၵေတြျဖည့္ဆည္းေပးခဲ႔ ငါ့မ်က္ႏွာမညိဳးႏြမ္းေစဖို႕အတြက္

(အတိတ္က)၂ တို႕ရဲ႕အခ်စ္ေတြ ေ၀းမွာေ၀းမွာေၾကာက္တယ္လို႔ သူေျပာခဲ႔တဲ႕စကားငါရဲ႕နားထဲအထပ္ထပ္ၾကား
တို႕ေ၀းမွာေ၀းမွာေၾကာက္လုိ႔ ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတြေပးပါဦးလို႕သူဆုေတာင္းေနတိုင္း မ်က္၀န္းကအေရာင္ေဖ်ာ့လို႕

Cho;
[သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ ေရး....ငါဆိုးခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္
သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ ေရး....ငါအရြဲ႕တိုက္တဲ႔လုပ္ရပ္တိုင္းအတြက္
ျဖဴစင္တဲ႔အခ်စ္တို႕နဲ႔လံုျခံဳတဲ႔ေႏြးေထြးမႈနဲ႕ငါ့ကိုအျမဲသူေပး
တုႏိႈင္းမရတဲ႔အခ်စ္ေတြနဲ႕...ခ်ိဳသာတဲ႔စကားလံုးမ်ားနဲ႕ ငါ့အမွားေတြေျပာျပခဲ႔တဲ႔ သူ႕ရဲ႕အခ်စ္ေတြအတြက္
အခုေတာ့ေနာင္တေတြနဲ႕.......]


(အိုး.......အို...........)သူအျမဲတမ္းခြင့္လႊတ္နားလည္ခဲ႔
(အိုး.......အို...........)သူအျမဲတမ္းခြင့္လႊတ္နားလည္ခဲ႔

သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ ....၀ိုး...........
သူခြင့္လႊတ္ဆဲ သူခြင့္လႊတ္အျမဲ .....ဒါး....ဒါး...................

More