မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါဘူး - ေ႐ႊထူး

Download

မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါဘူး

V1;
ငါ...မက္ခဲ႔တဲ႕ အိပ္မက္မ်ား စိတ္ကူးနဲ႔ဘ၀ေတြဟာ အကုန္လြဲေခ်ာ္ျပီ
ရံႈးနိမ့္ရင္မဆုိင္ရဲလို႕ အဆံုးသတ္ေစခဲ႔ျပီ...ဒိထက္ဆိုးမွစိုးလို႕
ေနခဲ႔ေတာ့ေလ ...

V2;
သြားေတာ့မယ္ အခ်ိန္တန္ရင္ေမ့သြားမယ္ ငါလည္းအဲ႔လိုပဲထင္တယ္
ယံုၾကည့္ခ်က္ေတာ့မရွိ မေႏြးေထြးေတာ့ .....
ရင္ခုန္သံအပိုင္းအစ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး တစိမ္းသက္သက္ၾကီးပဲ....

Cho;
[မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါဘူး...မင္းမွမခ်စ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာေနေသာ ဘ၀မွာ
ဆုေတာင္းမျပည့္ေတာ့ဘူး....အနားနားေရာက္လာသူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ႔လို႕.....

မင္း....လမ္းေတြ႕လို႔ေခၚႏိုင္မလား သူျပံဳးျပေပးမွာလား
ဒါေတြနဲ႔တင္ ငါေက်နပ္ျပီ ေရွ႕ဆက္ဖို႕မလိုေတာ့ဘူး
မင္းအတြက္ငါမျဖစ္ခဲ႕ ငါ နားလည္ျပီ....

V2;
သြားေတာ့မယ္ အခ်ိန္တန္ရင္ေမ့သြားမယ္ ငါလည္းအဲ႔လိုပဲထင္တယ္
ယံုၾကည့္ခ်က္ေတာ့မရွိ မေႏြးေထြးေတာ့ .....
ရင္ခုန္သံအပိုင္းအစ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး တစိမ္းသက္သက္ၾကီးပဲ....

Cho;
[မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါဘူး...မင္းမွမခ်စ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာေနေသာ ဘ၀မွာ
ဆုေတာင္းမျပည့္ေတာ့ဘူး....အနားနားေရာက္လာသူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ႔လို႕......]×၂

More