၀န္ခံတယ္ခ်စ္ေနၿပီ - ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း

Download

၀န္ခံတယ္ခ်စ္ေနၿပီ

V1;
ရႈံူးနိမ့္ျခင္းတဲ႔လား ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ႔
နင့္ရဲ႕အၾကည့္ေတြေၾကာင့္ အေယာင္အမွာမွားနဲ႔
မခ်စ္ခဲ႔ဘူးမလား ၊ငါ့ကိုငါေမးၾကည့္
ရင္ခုန္ႏႈန္းျမန္ေနလို႕ အေျဖကို အတိအက်မသိခင္

ငါႏွလုံးသားထဲ ေနရာယူျပီး အရာရာကို သိမ္းပိုက္သြားျပီး...

Cho;
[၀န္ခံတယ္ ခ်စ္ေနျပီ မသိစိတ္ထဲက ၀န္ခံတယ္ ခ်စ္ေနျပီ
ငါ့ရဲ႕အေသြးအသားထဲက ပထမဆံုးသာ ဘ၀မွာ အသန္႔ရွင္းဆံုး အျဖဴစင္ဆံုး
ရင္ခုန္ျခင္းနဲ႕ပါ.......]

V2;
အေသြးအသာထဲက ဆာေလာင္ေနတဲ႔အခ်စ္ မင္းမ်က္၀န္းေတြၾကား
ငါဟာ အရူးတစ္ေယာက္ပါ အသက္ရႈမွားျပီးလား ငါ့ကိုယ္ငါသတိေပး
ပထမဆံုးရင္ခုန္ျခင္းဒါကို အခ်စ္လို႕မသိခင္

ငါႏွလုံးသားထဲ ေနရာယူျပီး အရာရာကို သိမ္းပိုက္သြားျပီး...

Cho;
[၀န္ခံတယ္ ခ်စ္ေနျပီ မသိစိတ္ထဲက ၀န္ခံတယ္ ခ်စ္ေနျပီ
ငါ့ရဲ႕အေသြးအသားထဲက ပထမဆံုးသာ ဘ၀မွာ အသန္႔ရွင္းဆံုး အျဖဴစင္ဆံုး
ရင္ခုန္ျခင္းနဲ႕ပါ.......]

----
မင္းအၾကည့္ေတြေၾကာင့္ ငါရင္ခုန္ခဲ႔မိ
မင္းပခံုးေလးထက္မွာ အိပ္မက္ေလးရွိ
ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ မသိစိတ္ထဲက
ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ ငါ့ရဲ႕အေသြးအသားထဲက

More