အိပ္မက္ - ခ်မ္းခ်မ္း

Download

အိပ္မက္

V1
ရင္ဆိုင္ၾကမယ္...ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲ... ကိုယ္အတူရွိမယ္... နာၾကင္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ဒို႕ႏွစ္ေယာက္စည္းမ်ားျခားၿပီကြယ္
ယံုၾကည္ထားတယ္... အရာရာမင္းအတြက္... ဒါခ်စ္ျခင္းပဲ... ႏွစ္ကိုယ္တူ ရွိရွိ မရွိရွိ ေပါ့ အၿမဲသစၥာထားပါမယ္...

V2
က်ိန္ဆိုရဲတယ္... ဆယ္ကမၻာတိုင္မင္းအတြက္ရပ္တည္မယ္...မင္းေပးသမွ်ငါ့ရင္မွာ အဆံုးအစမရွိခ်စ္ေနမွာ ..ငါယံုၾကည္တယ္...

CHO;
[ဆံုဆည္းရန္ အဆင္မေျပတာလည္းရွိမယ္...
ငါသိတယ္...နင္တကယ္မေမ့ဘူးခ်စ္တယ္...ဘယ္လိုမွတားစီးလို႕မရတဲ့ဒို႕ ကံၾကမၼာေတြရယ္...
စိတ္ထဲမွာ နင္ဆို နင္ပဲရွိတယ္...ၿမိဳသိပ္ကာ ဟန္ေဆာင္တာလည္းနားလည္... တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေတာ့
မင္းနဲ႕ငါ့အတြက္ နီးစပ္ခြင့္ေပးပါကြယ္... ဒါေနာက္ဆံုးပဲ ေတာင္းဆိုမယ္...]

အတူတူမက္ခဲ့ အိပ္မက္ေလးထဲ... ပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ ... အနာဂတ္ေလးအၿပီးသတ္လွဖို႕ မင္းအခ်စ္နဲ႔ေဆးျခယ္မယ္

V2

CHO;
ငါဘယ္လိုမင္းမရွိဘဲနဲ႕ အသက္ရွင္သြားမလဲ ဒဏ္ရာေတြမင္းက ငါ့ကိုေပးဆဲ ဘယ္လိုပံုမ်ိဳး ဘယ္လိုေလအနားနားေစာင့္ႀကိဳမလဲ

CHO;

ေနာက္ဆံုးပဲေတာင္းဆိုမယ္ ... အိပ္မက္ေတြထဲ...

More