ေမေမ့ အတြက္သီခ်င္း - ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း

Download

ေမေမ့ အတြက္သီခ်င္း

V1;
စီးဆင္းဆဲျမစ္တစ္ခုရဲ႕ကမ္းေျခ...ၾကည္လင္ေအးတဲ႔ ေရျပင္ေလးပဲ
အိုေမေမ့ရဲ႕ေမတၱာအေၾကာင္းေလးကိုေတြး....
မိုးသားမ်ားလဲ ေကာင္းကင္မွာေရြ႕ေန ပန္းခင္းေလးမ်ားပန္းေရာင္စံုုပြင့္ေန
လွပတဲ႕ေလာကကမၻာထဲေကာင္းျ္ခင္းေတြနဲ႕ ေရာက္ရွိခြင့္ေပးခဲ႕သူ

Cho;
[ေမေမ ဒီသီခ်င္းေလး...သံစဥ္ခ်ိဳျမ စာစီရင္း.......
အိုး...ေမေမ...ဒီသီခ်င္းေလး သီဆိုရင္းနဲ႕လက္ေဆာင္ေပး....
ေက်းဇူးသီခ်င္း ႏွိုင္းတုမမွီလဲ စြမ္းသေလာက္ရင္ထဲ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခြင့္ေလးေပးႏိုင္ပါေစ....

V2;
ေျပာင္းလဲခဲ႔မိုးရယ္ေဆာင္းနဲ႕ေႏြ...ခေလးဘ၀ဟာမႈံ၀ါးလို႔ေ၀း...
ဒါေပမယ့္ခုထိအေမ့ရဲ႕ရင္ခြင္ေလးသာ လံုျခံဳေႏြးေထြးမႈေတြအျမဲေပးေနဆဲ

အႏွုိင္းမဲ႔ အတိုင္းပဲ ခ်စ္တဲ႔ ေမေမ့ရဲ႕ ေမတၱာတရားေတြအတြက္....

Cho;
[ေမေမ ဒီသီခ်င္းေလး...သံစဥ္ခ်ိဳျမ စာစီရင္း.......
အိုး...ေမေမ...ဒီသီခ်င္းေလး သီဆိုရင္းနဲ႕လက္ေဆာင္ေပး....
ေက်းဇူးသီခ်င္း ႏွိုင္းတုမမွီလဲ စြမ္းသေလာက္ရင္ထဲ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခြင့္ေလးေပးႏိုင္ပါေစ....
ခ်စ္တဲ႔ေမေမ........]

အႏွုိင္းမဲ႔ အတိုင္းပဲ ခ်စ္တဲ႔ ေမေမ့ရဲ႕ ေမတၱာတရားေတြအတြက္....

Cho;
[ေမေမ ဒီသီခ်င္းေလး...သံစဥ္ခ်ိဳျမ စာစီရင္း.......
အိုး...ေမေမ...ဒီသီခ်င္းေလး သီဆိုရင္းနဲ႕လက္ေဆာင္ေပး....
ေက်းဇူးသီခ်င္း ႏွိုင္းတုမမွီလဲ စြမ္းသေလာက္ရင္ထဲ ျပန္လည္ေပးဆပ္ခြင့္ေလးေပးႏိုင္ပါေစ....
ခ်စ္တဲ႕ေမေမ...............

More