ခ်စ္ၿမဲအတိုင္းခ်စ္မယ္ - ခင္စုစုနိုင္

Download

ခ်စ္ၿမဲအတိုင္းခ်စ္မယ္

လာလိုက္ခဲ့ပါ အနာဂတ္လမ္းဆီ... ေခၚေဆာင္သြားမယ္ ကိုယ္မထားရက္ခဲ့ျပီ...
မင္းပုခံုးေလးမွီကာေလအသက္ရွင္ေနခ်င္တယ္...မင္းအခ်စ္နဲ႕ကို သတၱိရွိ...
I love you အၿမဲတမ္းဒို႕ခ်စ္မယ္ေနာ္...ႏွလံုးသားေလးနဲ႕အသည္းကိုယူ...ဘာႀကံဳလာလာေပါ့ ခ်စ္ႏိုင္သူ
အလြမ္းမ်ားထားခဲ့လိုက္ပါ...ခ်စ္ဆက္ခ်စ္မယ္... အို မေ၀းေတာ့တဲ့ ေန႕သစ္ေတြကိုေမွ်ာ္...ဒီရင္ထဲထိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္
Cho;
အားငယ္ေနလား... အရံႈးေပးၿပီးထြက္မေျပးနဲ႔ ... အၿမဲၾကည္ျဖဴစြာမင္းကိုခ်စ္ေနမွာ...အနာဂတ္အတြက္အသင့္ရွိေနသူ
ရင္ထဲမွာ အခ်စ္စိတ္ နဲ႕ေအးျမေစခ်င္တယ္...ကိုယ္ေနေပးမယ္ခ်စ္ေလးနား...
အားငယ္ေနလား...အရံႈးေပးၿပီးထြက္မေျပးနဲ႔...အရာရာကုိခြင့္လႊတ္ေပးမယ့္နားလည္သူေလးမို႔
မင္းအခုထိရင္ထဲမွာ... အရင္လိုရွိတုန္းပဲကြယ္...ခ်စ္ၿမဲအတိုင္းခ်စ္မယ္...အို...ကိုယ့္ဘက္က မျငဴစူ

မတူတဲ့ဘ၀ပါ မဆိုလိုက္နဲ႕ကြာ...ၾကင္နာတတ္သူလူသားခ်င္းခ်စ္သည္... မင္းနဲ႔ထပ္တူ...ႀကံစည္သမွ်ပိုင္ဆိုင္ေစခ်င္တာ
မေ၀းဘူးခ်စ္သူ အိပ္မက္မ်ား...ဘာမွလည္းမစဥ္းစားနဲ႕ေတာ့အတိတ္ကို ေမ့ပစ္လိုက္ေပါ့ေခါင္းေတြပူ
လိုခ်င္တာဘာမွမရရင္လည္း...အခ်စ္နဲ႔ေရွ႕ဆက္၀ံ့သူ ဘယ္ေတာ့မွ မျငီးျငဴ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႕ဒို႕ႏွစ္ေယာက္ေပ်ာ္ႏိုင္မွာ
ဒီရင္မွန္းခ်က္ ရင္မွာအတူ

Cho;
အားငယ္ေနလား... အရံႈးေပးၿပီးထြက္မေျပးနဲ႔ ... အၿမဲၾကည္ျဖဴစြာမင္းကိုခ်စ္ေနမွာ...အနာဂတ္အတြက္အသင့္ရွိေနသူ
ရင္ထဲမွာ အခ်စ္စိတ္ နဲ႕ေအးျမေစခ်င္တယ္...ကိုယ္ေနေပးမယ္ခ်စ္ေလးနား...
အားငယ္ေနလား...အရံႈးေပးၿပီးထြက္မေျပးနဲ႔...အရာရာကုိခြင့္လႊတ္ေပးမယ့္နားလည္သူေလးမို႔
မင္းအခုထိရင္ထဲမွာ... အရင္လိုရွိတုန္းပဲကြယ္...ခ်စ္ၿမဲအတိုင္းခ်စ္မယ္...အို...ကိုယ့္အသက္ေလာက္ခ်စ္တယ္

အားငယ္ေနလား... အရံႈးေပးၿပီးထြက္မေျပးနဲ႔ ... အၿမဲၾကည္ျဖဴစြာမင္းကိုခ်စ္ေနမွာ...အနာဂတ္အတြက္အသင့္ရွိေနသူ
ရင္ထဲမွာ အခ်စ္စိတ္ နဲ႕ေအးျမေစခ်င္တယ္...ကိုယ္ေနေပးမယ္ခ်စ္ေလးနား...အားငယ္ေနလားကံတရားကို တို႔ယံုၾကည္စြာေလအေရွ႔မွာ
ရင္ဆိုင္ရုန္းထြက္ၾကမယ္... အဆိုးေတြလြန္ေျမာက္ဖို႕....တို႕အေကာင္းဘက္ကိုေရာက္မယ္...ခံယူေနရင္းနဲ႕႔ေလ...ခ်စ္ၿမဲအတိုင္းခ်စ္မယ္...
အို..ကိုယ့္ဘက္ကအျပစ္မျမင္...

More