အခ်စ္မ်ားစြာယူ - ထြန္းရတီ

Download

အခ်စ္မ်ားစြာယူ

V1;
အျဖဴထည္စကားလံုးေလးေတြ မင္းႏႈတ္ဖ်ားကေျခြတိုင္း ရင္ခုန္စရာ စည္းခ်က္ေလးေတြ ထိန္းခ်ဳပ္မရတာငါပဲ
မင္းအနားမွာ အျမဲတမ္းငါ ရွိေနခ်င္တာဘာေၾကာင့္လဲ.......
ေနျခည္လို ေႏြးေထြးလြန္းတဲ႔မင္းရဲ႕အျပံဳးမွာက်ဆံုး
ရင္ခုန္သံစကားလံုးေလးေတြ ၾကားပါရေစ တစ္သက္လံုး...
ငါ့အခ်စ္ေတြ မင္းအတြက္သာ ျဖစ္ခြင့္ရခ်င္တာ

ဘယ္ေတာ့မွ မင္းနဲ႕မေ၀းခ်င္ဘူး
ငါမင္းအတြက္အသက္ရွင္မဲ႔သူ ငါရူးမိပါသည္
ငါခ်စ္ခဲ႕ပါသည္ မင္းကို

Cho;
[ငါစိတ္ကူးေတြမင္းအပိုင္ယူ ငါ့အိပ္မက္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ
ေရး.......ငါ့ျမတ္ႏိုးျခင္း မင္းအပိုင္ယူ ငါ့ရဲ႕အသက္ကို မင္းအပိုင္ယူ အိုး....အိုး......
ငါ့အနာဂတ္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ
အခ်စ္မ်ားစြာယူ ......]

V2;
အတူဆံုရင္ စူရွအၾကည့္နဲ႕ ဖမ္းစားတတ္တာနင္ပဲ
နင္မျမင္ေအာင္ ပင့္သက္ရိႈက္ဖို လြမ္းေမာရတာငါပဲ ႏွလံုးသားမွ မင္းေလးတစ္ေယာက္သာ
သြျထင္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ေနျခည္လို ေႏြးေထြးလြန္းတဲ႕ မင္းရဲ႕အျပံဳးမွာက်ဆံုး
ရင္ခုန္သံစကားလံုးေလးေတြ ၾကားပါရေစ တစ္သက္လံုး ငါ့အခ်စ္ေတြ မင္းအတြက္သာ
ျဖစ္ခြင့္ရခ်င္တာ...

ဘယ္ေတာ့မွ မင္းနဲ႕မေ၀းခ်င္ဘူး
ငါမင္းအတြက္အသက္ရွင္မဲ႔သူ ငါရူးမိပါသည္
ငါခ်စ္ခဲ႕ပါသည္ မင္းကို

Cho;
[ငါစိတ္ကူးေတြမင္းအပိုင္ယူ ငါ့အိပ္မက္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ
ေရး.......ငါ့ျမတ္ႏိုးျခင္း မင္းအပိုင္ယူ ငါ့ရဲ႕အသက္ကို မင္းအပိုင္ယူ အိုး....အိုး......
ငါ့အနာဂတ္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြ မင္းအပိုင္ယူ
အခ်စ္မ်ားစြာယူ ......]×၂

More