မိုးတိမ္ကဗ်ာ - ရသ, နီနီခင္ေဇာ္

Download

မိုးတိမ္ကဗ်ာ

V1;
ဒီေန႕ည အရင္အခ်ိန္ေတြသတိရ ငါေဘးနား နင္ျပန္လာဦးမလား.......
အခ်ိန္တိုင္းမွာမင္းပဲ ေမွ်ာ္ေနမိတယ္...
ဘာေၾကာင့္လဲ မင္းထြက္သြားတာဘာေၾကာင့္လဲ
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တစ္ခုခုေတာ့နင္ေျပာခဲ႔ ဘာေၾကာင့္လဲ..မင္းအနားကအေ၀းထြက္သြားေတာ့

Cho;
[ငါလံုး၀မေမ့ေသးဘူး လွည္႔စားဖို႕၀င္လာခဲ႔သူ
နင္ေလငါ့ကို ရက္ရက္စက္စက္ခြဲခြါသြားတာ အနာေတာင္မက်က္ေသးဘူး
ငါအခု အလုိခ်င္ဆံုးက အတူရွိမဲ႔ဘ၀မ်ိဳးပါ...
တကယ္တမ္းေတာ့ အားလံုးဆန္႕က်င္ဘက္္ေတြျဖစ္လို႕...ငါစိတ္တၱဇျဖစ္ျပီကြာ.....]

V2;
ဟိုတုန္းက ဒီလိုအခ်ိန္ေတြအတူရွိၾက အခ်ိန္တိုင္းေပါ့ မင္းကငါ့ေဘးက
အခုေတာ့အားလံုးေပ်ာက္ရွသြားေတာ့...
ဘယ္သူမွမရွိ က်န္တာေတြဘာမွွမသိ
အျပစ္မရွိပဲ မင္းထြက္သြားတာငါရူးျပီ အခုထိ ေမ့လို႕မရတာမင္းသိလား...........

Cho;
[ငါလံုး၀မေမ့ေသးဘူး လွည္႔စားဖို႕၀င္လာခဲ႔သူ
နင္ေလငါ့ကို ရက္ရက္စက္စက္ခြဲခြါသြားတာ အနာေတာင္မက်က္ေသးဘူး
ငါအခု အလုိခ်င္ဆံုးက အတူရွိမဲ႔ဘ၀မ်ိဳးပါ...
တကယ္တမ္းေတာ့ အားလံုးဆန္႕က်င္ဘက္္ေတြျဖစ္လို႕...ငါစိတ္တၱဇျဖစ္ျပီကြာ.....]

More