ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နီးမွာလဲ - သီရိေဆြ, Bunny Phyo

Download

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နီးမွာလဲ

V1;
မိုင္ေတြမ်ားစြာကြာေ၀းတယ္....နာရီမ်ားစြာကြာျခားမယ္
အခ်ိန္ေတြအားလံုးလြဲေနတယ္....အေျခေနအားလံုးေျပာင္းျပန္ပဲ
အေ၀းကခ်စ္သူရယ္...
ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ငါရူးတယ္..မနက္လင္းရင္ဘာထူးမလဲ
Good morning ႏႈတ္ဆက္တိုင္းမွာ မင္းအတြက္ Good night ပဲ တကယ္ၾကီးကိုအေ၀းၾကီးပဲ.....

Cho;
[အတူရွိတဲ႕ေန႕ အတူရွိတဲ႕ည
အတူရွိခဲ႕ဖူးတဲ႕အခ်ိန္မ်ားစြာ ေ၀းကြာလြန္းတယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နီးမွာလဲ
နင္မရွိတဲ႔ေန႕နင္မရွိတဲ႕ည
နင္မရွိေတာ့ရူးသြပ္ေနတဲ႕ကမၻာ မြန္းၾကပ္လြန္းတယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွာလဲ
အလြမ္းေတြနဲ႕အေဆြးေတြနဲ႕ ခ်စ္သူရယ္ ငါ့တစ္ေယာက္ထဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ
အလြမ္းေတြနဲ႕ အေဆြးေတြနဲ႔ ခ်စ္သူရယ္ ငါ့တစ္ေယာက္ထဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ......]

V2;
အိမ္အလုပ္ေတြလုပ္ရင္းနဲ႕....စာေတြက်က္ေနေပမယ့္လည္း
ေသေကာင္ေပါင္းလဲ လြမ္းေနတယ္ တယ္လီဖုန္းေလးသက္ေသပဲ အေ၀းကခ်စ္သူရယ္


Cho;
[အတူရွိတဲ႕ေန႕ အတူရွိတဲ႕ည
အတူရွိခဲ႕ဖူးတဲ႕အခ်ိန္မ်ားစြာ ေ၀းကြာလြန္းတယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နီးမွာလဲ
နင္မရွိတဲ႔ေန႕နင္မရွိတဲ႕ည
နင္မရွိေတာ့ရူးသြပ္ေနတဲ႕ကမၻာ မြန္းၾကပ္လြန္းတယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွာလဲ
အလြမ္းေတြနဲ႕အေဆြးေတြနဲ႕ ခ်စ္သူရယ္ ငါ့တစ္ေယာက္ထဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ
အလြမ္းေတြနဲ႕ အေဆြးေတြနဲ႔ ခ်စ္သူရယ္ ငါ့တစ္ေယာက္ထဲ
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ......]

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ......
ျပန္လာခဲ႔....ျပန္လာခဲ႔.....

ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ....
ခ်စ္သူရယ္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွနီးမွာလဲ...........

More