အလြမ္းသမ - Bobby Soxer

Download

အလြမ္းသမ

V1;
ေနာက္တစ္ေယာက္ရွိေနျပီလား တို႕ႏွစ္ေယာက္အျပင္က
ေဖာက္ဖ်က္မရတဲ႔စည္းကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ႔ႏိုင္သူလား
ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြါခ်င္မလား နင္ရုန္းလို႔ထြက္သြားခ်င္သလား
နင့္သေဘာအတိုင္းပဲခ်စ္သူ ငါဘာ့မွမတတ္ႏိုင္ဘူး

V2;
အလြမ္းသမေတြရဲ႕ဇာတာ ငါ့အတြက္ေပါ့ ပါလား
နင္ေပ်ာ္ဖို႕အတြက္ငါ့မ်က္ရည္ေတြ ဖ်န္းလို႔ေပးဆပ္သြား
ငါေက်နပ္စြာ....

Cho;
[ဒီအေျခအေနဇာတ္လမ္းေလး နင္ရိုးသြား
နင္ရွာေနတဲ႔ ဇာတ္လမ္းသစ္ ငါသိရ
ငါေလခ်စ္ေပမယ့္ တို႕ခ်စ္ရမယ့္သူမေပ်ာ္တဲ႔အခါ
ဘယ္မွာငါ့ရဲ႕စိတ္ေတြခ်မ္းသာပါ့မလဲ......ဆြဲမထားေတာ့ပါကြာ......]

V3;
ေျပာင္းလဲသြားတာနင္ပါ တစ္ဖက္သက္ၾကိတ္ကာခံစား
ေပးထားခဲ႔တဲ႔ကတိေတြ နင္ေပ်ာ္ဖို႔သက္သက္လား
မင္းရ႕ဲစိတ္အလိုက် ငါအေ၀းၾကီး ေရွာင္ထြက္လိုသြား.....
နင္သေဘာအတိုင္းပဲခ်စ္သူ ငါ့ႏွလံုးသားနင္အႏိုင္ယူ

Cho;
[ဒီအေျခအေနဇာတ္လမ္းေလး နင္ရိုးသြား
နင္ရွာေနတဲ႔ ဇာတ္လမ္းသစ္ ငါသိရ
ငါေလခ်စ္ေပမယ့္ တို႕ခ်စ္ရမယ့္သူမေပ်ာ္တဲ႔အခါ
ဘယ္မွာငါ့ရဲ႕စိတ္ေတြခ်မ္းသာပါ့မလဲ......ဆြဲမထားေတာ့ပါကြာ......]

More