ေခ် - ရဲရင့္ေအာင္

Download

ေခ်

V1;
ေခ်...
အတန္းထဲကသူ႕အလွရယ္...ေတာ္ေတာ္ေလးထူးျခားတယ္
ေတာ္တန္ရံုေကာင္ေတြရူးကုန္တယ္ (တကယ္ရူးကုန္တယ္)
လွပတဲ႔ပဌၥလက္အတက္ေတြနဲ႕...
ငါတစ္ဖက္သတ္လိုက္ရိႈတ္ေနတာ..သူမဘက္ကစိတ္မ၀င္စား....
ငါကံနိမ့္ေနလား..အိုး....baby....

ဒီတစ္ခါစာေပးရင္...နင္ငါ့ကိုဆရာမနဲ႔သြားတိုင္မွာလား..ငါသိခ်င္ေနလို႕
နင္အေျဖမေပးရင္ ဆရာမရိုက္လိမ့္မယ္ နားလည္..

Cho;
[သေ၀ထိုး..ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ႕.....ေခ်........
ငါ့ၾကင္နာသူ နင္ပယ္ပယ္နယ္နယ္ေခ်ေနတာ....ငါအသံေတြ၀င္ေအာင္ေခၚေနေပမယ့္မင္းမၾကားပါ...
ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ....ေခ်ေနတဲ႕နင့္ဆရာငါ...သတိထားပီးေန..]

V2;
Yeah!...ငါစာၾကိဳးစားတယ္...ေစာ္ၾကည့္မယ္ထင္ျပီး၀တ္မတယ္...ေနတိုင္းနီးပါး...
ဆံပင္ပံုစံေတာင္ခ်ိန္းထားတယ္....
ခုထက္ထိနင္အဖက္မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔...
နင့္ဖက္ကတင္းေနတာ...ေလွ်ာ့ပါဦးလား ...ဒရာမာေတြခင္းေနလား....အိုး...baby

ဒီတစ္ခါစာေပးရင္...နင္ငါ့ကိုဆရာမနဲ႔သြားတိုင္မွာလား..ငါသိခ်င္ေနလို႕
နင္အေျဖမေပးရင္ ဆရာမရိုက္လိမ့္မယ္ နားလည္....

Cho;
[သေ၀ထိုး..ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ႕.....ေခ်........
ငါ့ၾကင္နာသူ နင္ပယ္ပယ္နယ္နယ္ေခ်ေနတာ....ငါအသံေတြ၀င္ေအာင္ေခၚေနေပမယ့္မင္းမၾကားပါ...
ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ....ေခ်ေနတဲ႕နင့္ဆရာငါ...သတိထားပီးေန...သတိထားပီးေနေတာ့.....]

နင္ေခ်ျပီးရင္း ေခ်ကာ..မူေနဦးမလား..
ဆရာမနဲ႕မတိုင္ခင္...အေျဖျပန္ေပးလိုက္...
နင္ေခ်ျပီးရင္း ေခ်ကာ..မူေနဦးမလား..
ဆရာမနဲ႕မတိုင္ခင္...အေျဖျပန္ေပးလိုက္...

Cho;
[သေ၀ထိုး..ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ႕.....ေခ်........
ငါ့ၾကင္နာသူ နင္ပယ္ပယ္နယ္နယ္ေခ်ေနတာ....ငါအသံေတြ၀င္ေအာင္ေခၚေနေပမယ့္မင္းမၾကားပါ...
ခေခြးယပင့္နဲ႕....ခေခြးယပင့္နဲ႔.ခေခြးယပင္႔နဲ....ေခ်ေနတဲ႕နင့္ဆရာငါ...သတိထားပီးေန...သတိထားပီးေနေတာ့.....]

More