ေ၀းခဲ့ရင္ - Wanted

Download

ေ၀းခဲ့ရင္

V1;
ကံကိုျခစားသြား...ေ၀းဖို႕အျဖစ္ေတြက...မခ်ဴႏိုင္ငါမခူးရက္
ဘ၀ရဲ႕ကြက္လပ္ထဲ
အခ်ိန္ေတြကုန္လြန္ခဲ႔ ငါမေျပာျဖစ္ခဲ႔တာမ်ား...အလိုလုိသို၀ွက္ခဲ႔
ႏွလံုးသားရဲ႕ ဆႏၵ....

V2;
အခါခါခ်ဳပ္ထိမ္းရင္း..တစိမ့္စမိမ့္ရူးေနျပီ..
ေသခ်ာေရရာမွန္းမသိ ...တို႕ႏွစ္ေယာက္ေ၀းခဲ႔ရင္

CHo;
[ငါဘယ္လိုေနရမလဲ..ဘယ္လိုေျဖရမလဲ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႕ ငါ့ဘ၀ဟာ အဆိပ္နဲ႕ျပည့္နက္ေန
ရည္ရြယ္ပါတယ္ အသိနဲ႕ ေသခ်ာေနတာအရႈံးပဲ ခံႏိုင္ရည္မဲ႔တဲ႔ ရွင္းသန္႕တယ္ အခ်စ္တို႕ဇာပန....]

တကယ္ဆို မူရင္းမရွိ...ေ၀၀ါးတဲ႔ငါ့ရဲ႕စိတ္ မဆံုးႏိုင္တဲ႔ျမစ္မ်ား....
စိတ္ကူးထဲမွာပဲ...ငါယံုၾကည္ထားတဲ႔ အိပ္မက္ဟာ တစစီကြဲ....
လိုခ်င္တဲ႔ကမၻာၾကီးထဲ ေလွ်ာက္ႏွင့္ေနခဲ႔

ငါဘယ္လိုေနရမလဲ..ဘယ္လိုေျဖရမလဲ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႕ ငါ့ဘ၀ဟာ အဆိပ္နဲ႕ျပည့္နက္ေန
ရည္ရြယ္ပါတယ္ အသိနဲ႕ ေသခ်ာေနတာအရႈံးပဲ ခံႏိုင္ရည္မဲ႔တဲ႔ ရွင္းသန္႕တယ္ အခ်စ္တို႕ဇာပန....

V2;
အခါခါခ်ဳပ္ထိမ္းရင္း..တစိမ့္စမိမ့္ရူးေနျပီ..
ေသခ်ာေရရာမွန္းမသိ ...တို႕ႏွစ္ေယာက္ေ၀းခဲ႔ရင္
CHo;
[ငါဘယ္လိုေနရမလဲ..ဘယ္လိုေျဖရမလဲ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႕ ငါ့ဘ၀ဟာ အဆိပ္နဲ႕ျပည့္နက္ေန
ရည္ရြယ္ပါတယ္ အသိနဲ႕ ေသခ်ာေနတာအရႈံးပဲ ခံႏိုင္ရည္မဲ႔တဲ႔ ရွင္းသန္႕တယ္ အခ်စ္တို႕ဇာပန....]×၂

More