ယံုပါ - ရိန္မိုး, ေနတိုး

Download

ယံုပါ

V1;
ယံုပါ ပင္လည္ၾကီးနဲ႕ စာေရးမယ္
တိမ္ေတြအားလံုးစာမ်က္ႏွာ ...ေရးလို႕ေတာ့မဆံုးဘူးကြယ္
ယံုပါ အာကာမိုးသား စာမ်က္ႏွာ ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားစာလံုးဆီမယ္
ေရးလို႕ေတာ့မဆံုးဘူးကြယ္

Cho;
[ရင္ထဲက အၾကင္နာေတြရယ္ ကိုယ့္ကို ခိုင္းေစတယ္
အခ်စ္မ်ားနဲ႕ သံသရာရွည္ေအာင္ကြယ္ စကားလံုးေတြ ဘ၀နဲ႕ရင္းထား.....]

V2;
ံယံုပါ ဒိကမၻာၾကီးကစာမ်က္ႏွာ
ရင္ခုန္ျခင္းေတြ ကိုယ္ေရးမယ္...ေရးလို႕ေတာ့မဆံုးဘူးကြယ္....

Cho;
[ရင္ထဲက အၾကင္နာေတြရယ္ ကိုယ့္ကို ခိုင္းေစတယ္
အခ်စ္မ်ားနဲ႕ သံသရာရွည္ေအာင္ကြယ္ စကားလံုးေတြ ဘ၀နဲ႕ရင္းထား.....]

V2;
ံယံုပါ ဒိကမၻာၾကီးကစာမ်က္ႏွာ
ရင္ခုန္ျခင္းေတြ ကိုယ္ေရးမယ္...ေရးလို႕ေတာ့မဆံုးဘူးကြယ္....

အခ်စ္ရယ္ မဆံုးႏိုင္ဘူးကြယ္.............

More