ဒဏ္ - ပိုပို, ဟန္ထူးလြင္

Download

ဒဏ္

စိတ္ဓါတ္က်တဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ ေမြးရာပါဗီဇ... အသက္ထြက္သြားမွန္းသိမွ ငါ့ကိုသတ္ေနတာနင္ပါလား

Cho;
[နင့္ေၾကာင့္စိတ္ျငိမ္ေဆးေတြေသာက္ေသာက္ေနရ... နင္ဟာလည္ျမိဳကိုဓါးနဲ႕ေထာက္ထား
တစ္ခ်ိန္မွာေသမွာ သိၿပီးသား အခုကတည္းက အသည္းကိုခြဲထုတ္ယူသြား...
နင့္ေၾကာင့္ငါ့ရင္ဘတ္ဟာသဲအိတ္ျဖစ္သြား... နင္ဟာမိုင္ကုန္ေအာင္ေမာင္းတဲ့ၿပိဳင္ကား
ငါဟာေသမွသိၿပီးသား တိုက္ပြဲထဲရင္ေကာ့လို႔၀င္သြား...စုတ္ျပတ္တာ...]


ငါ့မ်က္လံုးထဲဲထဲ ထိလိုက္စမ္းပါ ေပ်ာ္ေနတယ္ထင္လား... အသက္ထြက္သြားမွန္းအသိေနာက္က် အခ်စ္ဆိုတာဒါလား

Cho;
[နင့္ေၾကာင့္စိတ္ျငိမ္ေဆးေတြေသာက္ေသာက္ေနရ... နင္ဟာလည္ျမိဳကိုဓါးနဲ႕ေထာက္ထား
တစ္ခ်ိန္မွာေသမွာ သိၿပီးသား အခုကတည္းက အသည္းကိုခြဲထုတ္ယူသြား...
နင့္ေၾကာင့္ငါ့ရင္ဘတ္ဟာသဲအိတ္ျဖစ္သြား... နင္ဟာမိုင္ကုန္ေအာင္ေမာင္းတဲ့ၿပိဳင္ကား
ငါဟာေသမွသိၿပီးသား တိုက္ပြဲထဲရင္ေကာ့လို႔၀င္သြား...စုတ္ျပတ္တာ...]

အိပ္မက္ထဲထိညွင္းဆဲတာဘယ္သူလြန္လဲ...ငါမရူးဘူးဆိုရင္နင္ပဲျဖစ္မယ္...ဒါဟာနင္ပဲျဖစ္မွာပဲ

Cho;
[နင့္ေၾကာင့္စိတ္ျငိမ္ေဆးေတြေသာက္ေသာက္ေနရ... နင္ဟာလည္ျမိဳကိုဓါးနဲ႕ေထာက္ထား
တစ္ခ်ိန္မွာေသမွာ သိၿပီးသား အခုကတည္းက အသည္းကိုခြဲထုတ္ယူသြား...
နင့္ေၾကာင့္ငါ့ရင္ဘတ္ဟာသဲအိတ္ျဖစ္သြား... နင္ဟာမိုင္ကုန္ေအာင္ေမာင္းတဲ့ၿပိဳင္ကား
ငါဟာေသမွသိၿပီးသား တိုက္ပြဲထဲရင္ေကာ့လို႔၀င္သြား...]

More