စိုးရိမ္ခ်စ္ - နီနီခင္ေဇာ္

Download

စိုးရိမ္ခ်စ္

V1;
ငါ့ရင္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔
နင့္အၾကည္႔မ်ား ငါမတားဆီးႏိုင္ခဲ႔
မာနေတြလည္း ဘယ္ေရာက္ကုန္မလဲ
နင့္အတြက္ဆို အခ်စ္တစ္ခုတည္း

V2;
အၾကိမ္ၾကိမ္ရင္မွာ ငိုေနတယ္
ဒါေတြနင္ေလ ဘယ္ျမင္မလဲ
နင့္အတြက္ပဲ ငါအျမဲတမ္းျပံဳးထားမယ္
ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေရွာင္ကာဖယ္
ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြအဆင္သင့္ပဲ
တစ္ဖက္သက္ငါ့မွာ အရူးတစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ႕တယ္

Cho;
[အမက္ေမာဆံုးပဲ နင့္အျပံဳးေလးမ်ားထဲ ဘာေတြကမ်ားငါ့အား ဒူးေထာက္ေစခဲ႔သလဲ
ငါအမုန္းဆံုးပဲ နင့္ေဘးနားရွိတဲ႔ ဟိုေကာင္မေလးေတြနဲ႕ နင္ခ်စ္သြားမွာဆိုးတယ္...]

V1;
ေန႔ဘက္လည္း နင့္္အေၾကာင္းေတြပဲ
စကၠန္႕တိုင္းငါေလေတြးမိေနတယ္
ညဆိုလည္း စာေတြမက်က္ႏိုင္ခဲ႔ ငါမပိုင္တဲကအခ်စ္ကိုသ၀န္တိုေနမိတယ္


V2;
အၾကိမ္ၾကိမ္ရင္မွာ ငိုေနတယ္
ဒါေတြနင္ေလ ဘယ္ျမင္မလဲ
နင့္အတြက္ပဲ ငါအျမဲတမ္းျပံဳးထားမယ္
ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေရွာင္ကာဖယ္
ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြအဆင္သင့္ပဲ
တစ္ဖက္သက္ငါ့မွာ အရူးတစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ႕တယ္

Cho;
[အမက္ေမာဆံုးပဲ နင့္အျပံဳးေလးမ်ားထဲ ဘာေတြကမ်ားငါ့အား ဒူးေထာက္ေစခဲ႔သလဲ
ငါအမုန္းဆံုးပဲ နင့္ေဘးနားရွိတဲ႔ ဟိုေကာင္မေလးေတြနဲ႕ နင္ခ်စ္သြားမွာဆိုးတယ္...]

V2;
အၾကိမ္ၾကိမ္ရင္မွာ ငိုေနတယ္
ဒါေတြနင္ေလ ဘယ္ျမင္မလဲ
နင့္အတြက္ပဲ ငါအျမဲတမ္းျပံဳးထားမယ္
ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေရွာင္ကာဖယ္
ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ေတြအဆင္သင့္ပဲ
တစ္ဖက္သက္ငါ့မွာ အရူးတစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ႕တယ္

Cho;
[အမက္ေမာဆံုးပဲ နင့္အျပံဳးေလးမ်ားထဲ ဘာေတြကမ်ားငါ့အား ဒူးေထာက္ေစခဲ႔သလဲ
ငါအမုန္းဆံုးပဲ နင့္ေဘးနားရွိတဲ႔ ဟိုေကာင္မေလးေတြနဲ႕ နင္ခ်စ္သြားမွာဆိုးတယ္...]

More