တစ္ကိုယ္ေတာ္ Valentine - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္, Bunny Phyo